Kristian Kristensen

Medarbejdervalgt
Stilling

Kaptajn, DFDS A/S

Fødselsår

1967

Indtrådt i bestyrelsen

24. marts 2018

Udløb af valgperioden

31. marts 2022

Særlige kompetencer

Bestyrelsen vurderer, at Kristian Kristensen har følgende særlige kompetencer: Nautiske ledelseserfaringer for passagerskibe og fragtskibe i national og international fart. Herunder regnskabschef samt budgetansvarlig for drift og vedligeholdelse af skibe

Årlige vederlag

300.000 kr