Niels Fink-Jensen

Regnskabschef
33968433
Fødselsår

1960

Ansat

1. november 2009

Uddannelse

Bankuddannet, HD-F & HD-R

Særlige kompetencer

Bogføring og controlling. Cash management, likviditets- og valutastyring. Regnskabsaflæggelse for små og større selskaber, konsolidering og aflæggelse af koncernregnskab efter årsregnskabsloven.