Til august flytter ni unge ud på Ungdomsøen og kultur- og medborgerhuset Platformen i Esbjerg, hvor de gennem et år skal sætte deres aftryk på alt fra aktiviteter, drift, kommunikation, eventafvikling, beslutningsprocesser og den demokratiske udvikling i de to organisationer.

Større demokratisk handlemod hos unge

Unge er afgørende for fremtidens fællesskaber og demokrati, men desværre er mange unge udfordret på flere fronter i forhold til at engagere sig i samfundets aktuelle debatter og udvikling. Ifølge den nyeste demokratianalyse fra DUF (2021), så er den største barriere for at deltage i samfundsdebatten, at unge ikke føler sig gode nok.

Undersøgelsen viser også, at to ud af fem unge peger på følelsen af at mangle tid og overskud, som hovedårsag til, at de ikke deltager mere aktivt.

Med Giv-Et-År-metoden får unge mulighed for at rive et helt år ud af kalenderen, hvor lektier og uddannelsespres kan stå lidt i baggrunden. De øver sig i at stå i front for egne projekter, får lov til at lave fejl og får konkret indflydelse i en organisation. For os som ungdomsorganisation er det også afgørende, at vi har en gruppe af unge, som vi på daglig basis har så langt inde i maskinrummet, forklarer direktør for Ungdomsøen Dea Forchhammer.

Flere organisationer skal kende til Giv-Et-År-metoden

Sidste år indledte Ungdomsøen første samarbejde om at udbrede Giv-Et-År-metoden, da tre unge flyttede ind på kultur-, og medborgerhuset Platformen i Esbjergs i Østerby. Allerede nu er potentialet tydeligt.

På et levende kulturhus som Platformen er det enormt berigende at have Giv-Et-År-unge. De kommer med et andet perspektiv og tager ejerskab over projekter, der bidrager positivt til mangfoldigheden på stedet. Vi har faktisk svært ved at forestille os en hverdag uden de unge,” fortæller Thomas Abrahamsen, der er leder af Platformen.

Med støtten fra Tuborgfondet og Lauritzen Fonden skal metoden nu færdigudvikles og udbredes, så endnu flere organisationer kan være med til at give unge et år med masser af indflydelse og handlemod,

Desværre vælger unge i stigende grad den gængse foreningsfrivillighed fra. Med Giv-Et-År-metoden tilbydes der nogle anderledes rammer for frivillighed, hvor man gennem medindflydelse og ansvar engagerer og giver unge tro på egne evner. Derfor er vi enormt glade for at fortsætte det gode samarbejde med Ungdomsøen, og ser frem til at metoden nu færdigudvikles og forankres i flere organisationer, så der forhåbentlig kan skabes engagement og indflydelse blandt endnu flere unge – også hos den gruppe af unge der ikke nødvendigvis er forenings- og frivillig vante”, siger Inge Grønvold, direktør i Lauritzen Fonden.

Næste skridt for indsatsen bliver, at der indledes et samarbejde med paraplyorganisationen Kulturhusene i Danmark om udbredelse af Giv-Et-År-metoden.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Fonden Ungdomsøen

Støttebeløb i alt: 2.500.000

År: 2022 - 2025

ungdomsoen.dk/
Fakta

Ungdomsøen er en ø i Øresund, en kort sejltur fra København, som bliver drevet af unges engagement. Her kan unge tage en pause fra hverdagen, udvikle projekter, holde arrangementer, eksperimentere, fejle, udleve drømme og ikke mindst blive en del af et fællesskab, der strækker sig ud over hele landet. Ungdomsøens fællesskab er for alle unge mellem 15 og 30 år, men alle aldre er velkomne på øen

Platformen er et kultur- og medborgerhus i Esbjergs Østerby. Det er et sted, som samler, udvikler og muliggør møder mellem mennesker på tværs af alder, køn og etnicitet. Hverdagen er præget af mangfoldighed, kreativitet, innovation og højt til loftet.

Giv-Et-År-metoden er inspireret af spejderbevægelsen og Ungdomsøen har haft 16 unge Giv-Et-År-engagerede siden åbningen i 2019. På Platformen flyttede 3 Giv-Et-År unge sidste år ind i organisationens hverdag. Hvert hold af Giv-Et-År-engagerede giver nye indsigter i, hvordan unge får mest muligt indflydelse og trives bedst gennem et helt år som frivillige i de forskelligartede organisationer. Vi vil fortsat udvikle på metoden og derefter udbrede den til tusindvis af unge gennem to initiativer.

  1. Med 30 Giv-Et-År-forløb som grundlag vil vi i partnerskab med analysevirksomheden SocialRespons udvikle og udgive en letanvendelig og visuel stærk metodebeskrivelse af Giv-Et-År-metoden, som skal inspirere andre organisationer til at inviterer unge ind og give dem reel indflydelse. Metodebeskrivelsen vil give mulighed for at organisationerne kan tilpasse metoden til deres konkrete kontekst.
  2. Metodebeskrivelsen vil danne udgangspunkt for en ny uddannelse af civilsamfundets organisationer. I samarbejde med paraplyorganisationen Kulturhusene i Danmark vil vi udvælge 10 organisationer, der skal modtage uddannelse i Giv-Et-År-metoden.