Ifølge Danmarks Statistik er over 10 procent af unge mellem 16-25 år uden en ungdomsuddannelse og uden job. Halvdelen forventes aldrig at forlade offentlige ydelser. I Helsingør kender de godt til denne udfordring. Lige nu står ca. 21 % af ungdomsgruppen mellem 18-24 år uden for ungdomsuddannelse og arbejdsmarked i Helsingør. En stor del af disse unge er derfor på offentlig forsørgelse og har, af mange forskellige årsager, svært ved at finde vejen tilbage til fællesskabet.

Målet med ”Aspiranterne” er – gennem mødet med byens kulturinstitutioner – at styrke de unges robusthed og kreativitet for at imødegå det fremtidige arbejdsmarked.

Hvad er Aspiranterne?
Første hold med syv unge aspiranter begynder til august, hvor de igennem seks måneder vil indgå i arbejdsfællesskaber på biblioteket, Værftsmuseet, M/S Museet for Søfart og Kulturværftet i Helsingør.

De unge følges af to kreative mentorer og tildeles mindre, afgrænsede tekniske eller administrative opgaver, som er lette at overskue, og som samtidig er afgørende for produktionen. De unge lærer, at deres indsats betyder noget for andre, og at andre regner med dem.

Allan Klie, stifter og direktør for Aspiranterne, har mere end 25 års erfaring med at arbejde på landets kulturinstitutioner og har gennem de sidste 5 år arbejdet med at hjælpe sårbare unge gennem kreative processer.

”Når unge indgår i fællesskaber, hvor de tildeles ansvar og udvises tillid, og oplever at lykkes med noget, så genvinder de troen på dem selv og får mod på livet og lyst til at bidrage”, siger Allan Klie og uddyber:

”Aspiranterne kan være et første skridt på de unges vej væk fra offentlig forsørgelse og ind på en uddannelse eller i arbejde”.

I Lauritzen Fonden glæder man sig til at følge indsatsen. Ifølge fondens chef for kulturområdet, Kamilla Søgaard, kobler Aspiranterne på fineste vis fondens nutidige strategi sammen med fondens historiske og erhvervsmæssige virke:

”Aspiranterne er en unik beskæftigelsesindsats, der igennem kunst og kultur sikrer udsatte unge nye perspektiver på eget liv og derved ruster dem til at blive en del af et fremtidigt arbejdsmarked. At indsatsen finder sted i det maritime og kulturelle centrum som Kulturhavnen udgør, samler i den grad trådende for alle parter og sikrer nogle inspirerende rammer for de unge aspiranter.”

“Aspiranterne er en unik beskæftigelsesindsats, der igennem kunst og kultur sikrer udsatte unge nye perspektiver på eget liv og derved ruster dem til at blive en del af et
fremtidigt arbejdsmarked.”
Kamilla Søgaard, chef for kulturområdet i Lauritzen Fonden

Ifølge Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær (K), er Aspiranterne en naturlig videreførelse af kommunens politik, og kommunen støtter derfor projektet med ca. 1,5 mio. kr. over 5 år.

”Aspiranterne er et fantastisk godt eksempel på, hvordan vi i kommunen arbejder på tværs af områder. Vi har en årelang satsning på kultur- og turismeerhvervene, vi har fokus på uddannelsesområdet og kobling mellem uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Og så har vi efterhånden rigtigt gode erfaringer med at bruge kultur som en del af vores social- og beskæftigelsesindsats. Altså alt det Aspiranterne bygger på. Jeg glæder mig meget til at projektet går i gang.”

Hvorfor på kulturinstitutioner?

M/S Museet for Søfart har i forvejen en klar social profil, hvor museet de seneste fem år har arbejdet med at løfte socialt udsatte ind på arbejdsmarkedet.

”Søfarten har altid været et sted, hvor unge på kanten har søgt hen. Her er de blevet en del af et fællesskab, hvor alle mand om bord er afgørende for at få skibet fremad. Det samme vil de unge aspiranter opleve, når de bliver en del af et fællesskab på M/S Museet for Søfart”, siger Ulla tofte, direktør M/S Museet for Søfart.

På Kulturværftet føler man på samme måde et moralsk ansvar over for byens udsatte og marginaliserede unge.

”Der er ingen større kraft end skaberkraften. Alle unge mennesker er født med en skaberkraft, også de sårbare unge. Er man ung og er gået i stå eller blevet slået ud af kurs, kan et aktivt møde med kulturen frisætte ens kreativitet og sætte gang i ens liv igen”, siger Mikael Fock, direktør Kulturværftet.

 

For yderligere information kontakt, Allan Klie, stifter og direktør for Aspiranterne på allanklie@hotmail.com eller tlf. 20 91 94 25