Bag Energi til Hinanden står Esbjerg Kommune, SUS- Socialt Udviklingscenter, Den Sociale Kapitalfond og Lauritzen Fonden, som tilbage i 2019 gik sammen om at finde nye veje for at hjælpe de unge, der befinder sig på kanten af uddannelse og arbejdsmarkedet.

Udgangspunktet for  samarbejdet var et paradoks. På den ene side så efterspurgte lokale virksomheder i Esbjerg kvalificeret arbejdskraft, på den anden side stod godt 1000 unge uden for job og uddannelse i byen. Lige som i andre dele af landet havde Esbjerg Kommune oplevet, at den traditionelle indsats for at hjælpe disse unge videre i uddannelse eller job, havde haft begrænset succes – eller i hvert fald ikke den ønskede effekt.

Dette er baggrunden for Energi Til Hinanden, som de seneste tre år har arbejdet for at hjælpe unge, aktivitetsparate videre mod job eller en ny start på uddannelse.

En anderledes indsats med fokus på relationer

I projektperioden har parterne i indsatsen arbejdet med en ny type ungeindsats – inspireret af relationel velfærd.

En indsats hvor unge bliver mødt af fagprofessionelle med tålmodighed og positive forventninger, og hvor indbydende lokaler på Vindmøllen, danner ramme om et fællesskab mellem unge, der hjælper hinanden videre mod job hos lokale virksomheder eller en ny start på en uddannelse.

Positive resultater

Indsatsen har ikke været uden benspænd og udfordringer. Blandt andet faldt projektet sammen med coronanedlukningen, som forlængede pilotindsatsen med et år.

På trods af dette er hovedkonklusionerne positive og erfaringerne viser at;

  • flere unge er kommet godt videre i deres liv.
  • det er vigtigt for indsatsens succes, at den er helhedsorienteret, giver de unge indflydelse på eget forløb, styrker fællesskabet med andre unge og giver dem en håndholdt hjælp til at komme i job eller uddannelse.
  • indsatsen med fordel kan realiseres i samarbejde eller partnerskaber med andre lokale aktører, der kan lette de unges vej videre, fx virksomheder, foreningsliv og behandlingstilbud.
  • der er markante og målbare økonomiske gevinster for kommunen ved at gøre en ekstraordinær indsats for unge på kanten af uddannelse og job.

Mere Energi til Hinanden

Erfaringerne og projektets resultater er nu tilgængelige i et magasin, der samler op på de seneste tre år. I magasinet kan du blive klogere på indsatsens resultater, læse hvordan de unge selv og medarbejderne har oplevet forløbet og møde lederen af kommunens jobcenter, som fortæller om hvad de har lært og hvad de selv og andre kan bruge den viden til.

Download magasin >>>