Som erhvervsdrivende fond med godt 10 ansatte er vores største påvirkning på sociale, miljø- og klima samt anti-korruptionsmæssige forhold knyttet til vores største erhvervsmæssige investeringer, herefter følger vores årlige uddelinger.

ESG-investeringer

I Lauritzen Fonden er vores største investeringer placeret i hhv. J. Lauritzen A/S (hvor Lauritzen Bulkers, er den primære operative aktivitet) og DFDS A/S – og som erhvervsdrivende fond er vores største samfundsansvars-fodaftryk således placeret hos disse selskaber. Begge selskaber har tilsluttet sig FN’s Global Compact og har dermed forpligtet sig til at integrere FN’s ti principper for ansvarlig virksomhedsdrift i deres forretningsstrategi og drift.

Da Global Compact bygger på universelt accepterede og vedtagne konventioner om menneske- og arbejdstagerrettigheder, beskyttelse af miljøet og anti-korruption, ser vi deres tilslutning og forpligtigelse hertil, som en måde at vores datterselskaber arbejder målrettet med at aligne deres politikker, procedurer og praksis med relevante bæredygtighedsmål, der sikrer global compliance indenfor området.

Begge datterselskaber opererer inden for shipping og logistik, hvoraf der følger specifikke risici i forbindelse med deres virke ift. menneskerettigheder, miljø og klima samt anti-korruption. Hver af virksomhederne har procedurer til at vurdere disse risici og dermed udvikle deres politikker og procedurer i overensstemmelse hermed for at håndtere disse risici.

Læs mere om DFDS’ corporate responsibility her

Læs mere om J. Lauritzens corporate responsibility  her

Læs mere om Lauritzen Bulkers’ corporate responsibility her

Udover Fondens datterselskaber har Lauritzen Fonden også investeret i  Nordic Microfinance Initiatives (NMI) nyeste fond for finansiel inklusion og mikrofinans.

”I Lauritzen Fonden anser vi vores investeringer i vores datterselskaber som ESG-investeringer (environmental, social and governance), da begge selskaber arbejder målrettet med at integrere sociale og miljømæssige forhold i deres virksomhedsdrift. Herudover arbejder begge selskaber med at bidrage relevant til FN’s verdensmål, som også er vigtige for Fonden”
Tommy Thomsen, CEO i Lauritzen Fonden

Uddelinger og verdensmål

Lauritzen Fondens uddelinger er i overensstemmelse med vores fundats og sikrer på forskellig vis implementering af Fondens uddelingsstrategi.

Vi har en grundig proces med at udvælge egnede projekter, og vi vurderer den potentielle effekt af de projekter, vi støtter, og kobler dem til større problemstillinger i samfundet. For eksempel ved at sikre uddannelse til alle, adgang til kultur og fritidsaktiviteter og være en del af sunde fællesskaber – alt sammen emner, der er grundlæggende menneskerettigheder.

I Lauritzen Fonden sigter vi mod at inkorporere FN’s verdensmål, de såkaldte SDG-mål både i vores investeringer og uddelinger.

FN’s 17 verdensmål blev vedtaget i 2015, som en fælles køreplan for hvordan vi i verden kan bevæge os mod en mere bæredygtig fremtid for alle. De 17 verdensmål og 169 delmål udpeger konkrete områder, hvor der kræves handling for at adressere de globale udfordringer, vi står over for, herunder fattigdom, ulighed, klimaændringer, miljøforringelse, fred og retfærdighed.

For Lauritzen Fonden er formålet med at arbejde med verdensmålene, at:
– deltage i og bidrage til en global dagsorden
– forstå og kommunikere vores sociale påvirkning af vores uddelinger i en større sammenhæng
– knytte os til vores virksomheder gennem et fælles sprog

Med Fondens uddelingsfokus på børn og unge i udsatte positioner, søger vi at bidrage til verdensmålene inden for følgende mål, som matcher fondens arbejde og aktiviteter;

  • Mål 4: kvalitetsuddannelse
  • Mål 8: anstændigt arbejde og vækst
  • Mål 17: partnerskaber for mål

Støtten til ovenstående verdensmål reflekterer og understreger:

  • at vi betragter uddannelse som den største beskyttelsesfaktor for børn og unge i udsatte positioner,
  • et fokus på arbejdspladser og menneskelig vækst, hvilket vi betragter som forudsætninger, når vi skal fungere som en erhvervsdrivende fond.
  • vigtigheden af ​​partnerskaber – fordi vi ved, at vi kun kan nå vores mål og lykkes sammen med andre.

Vi knytter vores bevillinger til disse tre mål i de indstillinger Fondens bestyrelse behandler.