Fonden offentliggør redegørelsen for god fondsledelse her på hjemmesiden i forbindelse med aflæggelse af Fondens årsregnskab, jf. årsregnskabslovens § 77a. Redegørelsen følger således kalender og regnskabsåret.

Den sammenhængende redegørelse er udfyldt i skemaet for erhvervsdrivende fonde og dækker emnerne; åbenhed og kommunikation, bestyrelsens opgaver og ansvar, herunder bestyrelsens sammensætning og organisering, uafhængighed og udpegningsperiode samt om evaluering af arbejdet i bestyrelsen og direktionen. Hertil kommer om ledelsens vederlag.