Lauritzen Fonden har gennem de seneste år været under stor udvikling og forandring. Det er til støtte for den fortsatte fremdrift og udvikling, at den nyudnævnte underdirektør skal gøre sig gældende.

“Med sin professionelle og engagerede arbejdsform er Kathrine garant for en proaktiv og risikovillig fondspraksis. Hun har konstant fokus på at opnå mest mulig effekt af de midler, den viden og det netværk, der skubber på indsatser til fordel for de samfundsproblemer vi i Lauritzen Fonden er optaget af. Nemlig at sikre at børn og unge i udsatte positioner finder deres vej ind i uddannelse og job – til gavn for både det enkelte menneske og for samfundet.” siger Inge Grønvold, direktør i Lauritzen Fonden.

Kathrine Geisler Madsen, der har arbejdet i Lauritzen Fonden siden 2015, har været motoren bag udviklingen af Lauritzen Fondens uddelingspolitik og strategiimplementering. Kathrine vil også fremadrettet arbejde med områderne strategi, program og metodeudvikling både internt i forhold til Lauritzen Fondens egen udvikling og ikke mindst eksternt.

Kathrine har en kandidatgrad i Erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, Cand. merc. (kom), fra Copenhagen Business School og var inden hun kom til Lauritzen Fonden CSR- og kommunikationschef i rederiet J. Lauritzen. Udover sit virke i Lauritzen Fonden er Kathrine også bestyrelsesmedlem i Lind Foundation, Gl. Skanderborg Fonden og Lær for Livet. Hun er også medlem af Akademiet for social Innovation og advisory board medlem i Open Social Value Bank.