Undersøgelsen  fra Børns Vilkår bekræfter, at der eksisterer stærke og indgroede normer for, hvordan drenge og unge mænd forventes at være. Normerne stammer fra en snæver og traditionel opfattelse af maskulinitet, hvor det betragtes som umandigt, hvis de unge mænd viser sårbarhed, græder eller udtrykker svaghed. I stedet bliver de opfordret til at være handlekraftige, selvstændige og håndtere problemer på egen hånd.

Hvis vi vil den voksende mistrivsel til livs, er der ifølge undersøgelsen behov for at tage et opgør med de samfundsmæssige strukturer, kønsstereotyper og de fastlåste normer for maskulinitet, kun på den måde kan der sikres lige adgang til hjælp og støtte for begge køn.

Læs hele analysen og bliv klogere her

Lauritzen Fonden har støttet tilblivelsen af rapporten – læs mere om bevillingen her.