Undersøgelser viser, at der er en demokratisk ulighed i, hvilke unge, der organiserer og engagerer sig, og en undersøgelse fra 2018 viser, at denne ulighed er stigende. Desværre er der forskel på, hvilke unge, der oplever, at andre vil lytte. Til deres tanker, håb, drømme og indignation og alt for mange føler en apati, eller at det ikke nytter.

Derfor er Ungdomsbureauet og Lauritzen Fonden gået sammen om et 4-årigt samarbejde, Mangfoldigt Engagement, der skal styrke demokratisk selvtillid blandt unge i udsatte positioner og samtidig skabe ny viden om livsvilkår og engagementsformer. Initiativet  manifesterer sig som en platform for eksperimenter med unges samfundsengagement, fem bogudgivelser og en projektpulje under Ungdommens Folkemøde.

Foto: Ungdommens Folkemøde

Klogere på hvad der virker

Katrine Damgaard, der er vicedirektør hos Ungdomsbureauet, udtaler: ” Vi ser en social ulighed i, hvordan og i hvilke grad forskellige unge engagerer sig. Det er til trods for, at vi fokuserer på at alt samfundsengagement sætter aftryk. Der er selvfølgelig en masse greb, vi drejer på for at få flere unge med, men det er også noget, vi gerne vil blive klogere på og have kvalificeret: Hvad der virker – og for hvem.”

Målet med Mangfoldig Engagement er at gavne og inspirere civilsamfund, unge, politikere og andre interessenter med nyttig viden på området, som kan modarbejde den stigende sociale ulighed i ungeengagement- og organisering. Særligt vil Ungdomsbureauet gerne blive klogere på, hvordan civilsamfundet bedst kan understøtte uformelle og selvorganiserede aktiviteter.

I Lauritzen Fonden er vi optaget af at skabe mere viden om unge i udsatte positioners livsvilkår og engagement. Kamilla Søgaard, chef for kulturområdet i Lauritzen Fonden, udtaler om samarbejdet: ”Uanset hvilken social, økonomisk eller kulturel baggrund man kommer med, så har man noget at bidrage med til fællesskabet. Helt lavpraktisk kan man sige, at understøtter man unges samfundsengagement, så styrker man deres mulighed for at udvikle socialt netværk og for at gribe de chancer livet kaster ens vej. Vi ser frem til at blive klogere på og dele viden om, hvordan civilsamfundet kan blive bedre til at inkludere alle unge.”

Læs mere om samarbejdet her.

Fakta

Ungdomsbureauet er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål.

Visionen er at bidrage til at skabe den mest samfundsengagerede generation af unge i danmarkshistorien.

Ungdomsbureauet har netop fejret 6-års fødselsdag, og har i de forgangne år engageret unge gennem en række projekter, blandt andet Ungdommens Folkemøde.