Undersøgelser viser, at der er en demokratisk ulighed i, hvilke unge, der organiserer og engagerer sig, og en undersøgelse fra 2018 viser, at denne ulighed er stigende. Desværre er der forskel på, hvilke unge, der oplever, at andre vil lytte. Til deres tanker, håb, drømme og indignation og alt for mange føler en apati, eller at det ikke nytter.

Derfor er Ungdomsbureauet og Lauritzen Fonden gået sammen om et 4-årigt samarbejde, Mangfoldigt Engagement der manifesterer sig som en platform for eksperimenter med unges samfundsengagement, fem bogudgivelser og en projektpulje under Ungdommens Folkemøde.

Ny viden om unges samfundsengagement

Målet med Mangfoldig Engagement er at gavne og inspirere civilsamfund, unge, politikere og andre interessenter med nyttig viden på området, som kan modarbejde den stigende sociale ulighed i ungeengagement- og organisering. Særligt vil Ungdomsbureauet gerne blive klogere på, hvordan civilsamfundet bedst kan understøtte uformelle og selvorganiserede aktiviteter.

I Lauritzen Fonden er man optaget af at skabe mere viden om unge i udsatte positioners livsvilkår og engagement. Kamilla Søgaard, chef for kulturområdet i Lauritzen Fonden, udtaler om samarbejdet: ”Uanset hvilken social, økonomisk eller kulturel baggrund man kommer med, så har man noget at bidrage med til fællesskabet. Helt lavpraktisk kan man sige, at understøtter man unges samfundsengagement, så styrker man deres mulighed for at udvikle socialt netværk og for at gribe de chancer livet kaster ens vej. Vi ser frem til at blive klogere på og dele viden om, hvordan civilsamfundet kan blive bedre til at inkludere alle unge.”

De tre projekter under Mangfoldigt Engagement er følgende:

Engagements Lab – En ny platform

Engagements Lab indsamler, bearbejder og deler viden om unges engagementsformer og livsvilkår. Gennem aktionsforskning, eksperimenter og social labs skal projektet udforske, hvordan unge motiveres og engageres forskelligt. Engagements Lab har et særligt fokus på Esbjerg, Helsingør og Maribo. Målet på sigt er at skabe en ny platform, som kan inspirere og kvalificere fremtidige projekter med mangfoldigt engagement – ikke kun i foreningslivet, men også i uformelle og selvorganiserede civilsamfundsaktiviteter.

”De”-bogudgivelser

Unge i udsatte positioner tager ordet når de i samarbejde med en skrivemakker skal forfatte et essay, som indkapsler deres oplevelser af at leve som ung i netop deres situation. Første udgivelse får titlen ”De pengepressede”, og handler om unge med ondt i økonomien. Dernæst følger yderligere fire udgivelser.

Bestil bøgerne her >>>

Rumlig – Projektpulje under Ungdommens Folkemøde

Danmarks største demokratifestival for unge, Ungdommens Folkemøde, skal være en platform for alle unge. Gennem projektbørsen Rumlig kan en mangfoldig gruppe af unge få både sparring og midler til at skabe kreative projekter på folkemødet.

 

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Ungdomsbureauet

Støttebeløb i alt: 8.3 mio. kr.

År: 2019 - 2022

www.ungdomsbureauet.dk/

Ungdomsbureauet er en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål.

Visionen er at bidrage til at skabe den mest samfundsengagerede generation af unge i danmarkshistorien.

Ungdomsbureauet har netop fejret 6-års fødselsdag, og har i de forgangne år engageret unge gennem en række projekter, blandt andet Ungdommens Folkemøde.