Opgang2 har 40 års erfaring med at anvende kunst, drama og kreative processer som løftestang for socialt udsatte, der skal finde vej til – eller fastholdes i uddannelse eller jobs.

I Andre Horisonter#2 bruger Opgang2 deres professionelle tilgang til scenekunst som metode og de rykker ud med forestillinger og tilhørende dramaworkshops for elever, lærere og fagprofesionelle. Forestillingerne og arbejdet med dem skubber til de unges perspektiver og styrker fællesskabet, da de virkeliggør og italesætter de problematikker, unge står overfor i livet. Intentionen er ikke at designe særindsatser for udsatte unge, men derimod give dem nye muligheder for deltagelse i fællesskabet.

10 partnerkommuner

10 kommuner er gået ind i Andre Horisonter#2 med den klare målsætning at styrke unges trivsel i skolen gennem mødet med professionelle teaterforestillinger og supplerende dramaworkshops. Kunsten og kulturen skal således skabe nye samtaler, øge bevidstheden om egne og andres roller i fællesskabet og give inspiration til at møde udfordringer med nyt perspektiv.

De 10 partnerkommuner er: Skive, Aabenraa, Mariagerfjord, Esbjerg, Haderslev, Viborg, Kalundborg, Skanderborg, Frederikshavn og Silkeborg.

Initiativet skal ligeledes give 250 lærere og undervisere inspiration til at bygge bro mellem læring, trivsel og bearbejdning af kulturoplevelser i undervisningssammenhæng.

I Lauritzen Fonden er man glade for at støtte initiativet og direktør Inge Grønvold udtaler: ”I Lauritzen Fonden er vi optagede af at medvirke til bedre muligheder for at alle børn og unge får adgang til kunst og kultur. Derfor er vi også meget glade for at støtte ’Andre Horisonter#2’, der sætter spot på, hvordan kunst og kulturtilbud kan spille en aktiv rolle i at styrke unges trivsel og dannelse samt fællesskaberne i skolen. Indsatsen er en saltvandsindsprøjtning i arbejdet med at styrke arenaen for ungekultur i kommunerne – både på et kritisk tidspunkt efter Covid-19, men også på langt sigt, hvor der forhåbentlig kan skabes en vedblivende effekt på trivsel og dermed indirekte på uddannelse”.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Opgang2

Støttebeløb i alt: 1.300.000

År: 2021 - 2024

opgang2.dk/