Børneliv er en nonprofitorganisation grundlagt af unge børnelæger og drevet af frivillige og undervisere med mange forskellige kompetencer. De arbejder for at fremme det sunde og trygge børneliv gennem nærværende formidling i øjenhøjde.

Med indsatsen ’Sammen om det sunde børneliv’, ønsker Børneliv, i et tæt partnerskab med den boligsociale helhedsplan for de tre udsatte boligområder i Helsingør (Vapnagaard, Nøjsomhed og Nordvestområdet), Sundhedsplejen samt en række lokale skoler, der fungerer som aktivitetsplatforme, at skabe og afprøve en målrettet indsats i perioden 2022-2023.

Dynamisk undervisningsform

Indsatsen bygges op om involverende og kreative aktiviteter, hvor børn og deres voksne i workshops undervises i det sunde børneliv. Konkrete mål for undervisningen tæller bl.a.:

  • forståelse om krop, sundhed og det gode børneliv udvides.
  • handlekompetencer til at forholde sig til egen sundhed og krop og indføre sunde vaner i forhold til f.eks. kost, motion og rygning styrkes.
  • børneforældres handlekompetencer til at skabe gode rammer for det sunde liv i familien udvides.
  • børneforældre klædes bedre på til at kunne håndtere akut sygdom hos deres børn samt navigere i sundhedssystemet.
  • bidrage til generelt bedre udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer ved at undgå, at børn unødvendigt havner på hospitalet.

Uddannelse af lokale Børnelivs ambassadører

For at forankre børnefamiliernes nye viden omkring sundhed og sygdom uddannes der sammen med sundhedsplejen et hold Børneliv ambassadører på tværs af de tre boligområder. Ambassadørerne vil være til stede lokalt, hvor de kan besvare de spørgsmål, der er opstår efter Børnelivs workshops.  På den måde sikres, at Børnelivs workshops får en langvarig effekt – selv efter indsatsen har forladt boligområderne.

I projektperioden planlægges der efter at nå ca. 1.000 børn og op til 2.000 forældre.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Børneliv

Støttebeløb i alt: 1.050.000

År: 2022 - 2024

www.boerneliv.org/