FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Danske Sømands- og udlandskirker

Støttebeløb i alt: 10.500

År: 2022