Om projektet:

Bevillingsmodtager: Foreningen FISKEN - Værested og Fritidsjobformidling

Støttebeløb i alt: 250.000

År: 2017 - 2018