Gadespejlene henvender sig til unge i alderen 15-25 år. Kommunerne har en forpligtelse overfor denne gruppe, som Gadespejlene kan hjælpe med at løfte ved at finde og organisere frivillige voksne, ruste dem til at være mentorer ved at lære dem bl.a. samtaleteknik, aktiv lytning, konflikthåndtering, tavshedspligt og underretningspligt.

Succesen for Gadespejlene ligger i mentorerne. Der udvælges alene mentorer med stort ressourceoverskud og høje faglige kompetencer. I Roskilde Kommune har projektet været en stor succes, og man fik med mentorordningen unge til at skifte sociale miljøer, gå i uddannelse, få arbejde og stoppe misbrug. Ambitionen er stadig at udbrede projektet til hele landet ved at tage fat i kommunerne én for én. Og over de næste to år forventes det, at Gadespejlene har åbnet afdelinger i 10 nye kommuner og på den måde har mulighed for at hjælpe endnu flere kriminalitetstruede unge med at vælge den rette vej.

FAKTA

Bevillingsmodtager: Gadespejlene

Støttebeløb i alt: 806.000

År: 2015 - 2017

gadespejlene.dk/