“Hver især kan vi gøre lidt, sammen kan vi gøre meget”

High:Five var et af de tre udvalgte projekter, der deltog i Lauritzen-prisen 2013 og i videoen neden for kan du blive meget klogere på, hvad det er High:Five kæmper for og hvordan ideen til projektet opstod.

High:Five blev etableret i 2006 af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (i dag: Center for Socialt Ansvar) med det formål at assistere landets private og offentlige virksomheder med at etablere job og/eller uddannelsespladser til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet.

Samtidig skal High:Five forsøge at ændre holdningen til straffeattesterne, og etablere et koordineret samarbejde med politiet, kriminalforsorgen, kommunerne, og andre interessenter.

High:Five ledes til daglig af projektchef Ole Hessel, der sammen med en chefsekretær udgør sekretariatet.

High:Five mener, at alle borgere i Danmark har et medansvar for et godt samfund. At frasige sig dette ansvar er ikke at isolere andre, men at isolere sig selv. Alle borgere i Danmark kan risikere at blive sigtet for ulovlige og måske utilsigtede handlinger. Men når straffen er modtaget og afsonet, må livet nødvendigvis gå videre – for hvad er alternativet?

Vi skal hjælpe hinanden
Det danske samfund har offentlige systemer, der hjælper borgere, som af den ene eller anden grund har brug for hjælp, men der findes også organisationer/projekter udenfor de offentlige systemer, som gerne vil hjælpe. Fremtidens effektivitet skal ikke findes forbedringer af de eksisterende systemer, men i udvikling og fastholdelse af et bredt, tværgående samarbejde hvor alle, der har en positiv interesse, bør inddrages.

Om projektet:

Bevillingsmodtager: Project High:five

Støttebeløb i alt: 120.000 kr.

År: 2013

High:Five blev etableret i 2006 af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (i dag: Center for Socialt Ansvar) med det formål at assistere landets private og offentlige virksomheder med at etablere job og/eller uddannelsespladser til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet.