Siden 2011 har INSP! drevet sine sociale, kulturelle og erhvervsmæssige aktiviteter på det gamle skoleslagteri, tæt på Roskilde Station. Siden 2012 er aktiviteterne drevet som socialøkonomisk virksomhed med det mål at blive 100 pct. selvfinansieret. De fleste aktiviteter drives på frivillig basis af et netværk på godt 200 mennesker støttet af pt. 10 medarbejdere på del- eller fuldtid.

Ideen om INSP! opstod som et bud på, hvad byen skal leve af i fremtiden, nemlig at få alle lokalsamfundets ressourcer og potentialer i spil ved at fremme det aktive medborgerskab. Med en ambition om at udvikle noget, der kunne inspirere og deles med andre lokalsamfund. INSP! er et usædvanligt mødested, åbent og gratis for alle og et mulighedsrum, hvor mennesker kan udfolde sig på alle tænkelige måder. Inspiratorie-tanken er at bringe mennesker i nærheden af nogen eller noget, de ikke kender, har adgang til eller vil opsøge. Det er dér nyt kan ske.

Foto: INSP!
Foto: INSP!
Foto: INSP!
Foto: INSP!
Sårbare og udsatte unge

Særligt kommer mange sårbare unge. De kommer med alt fra mindre problemer og lettere psykisk sårbarhed til tunge diagnoser og med lange behandlingsforløb bag sig. Dét, de finder, er et normalt hverdagsfællesskab, der er trygt og som tillader de unge at udvikle sig i eget tempo fra socialt isolerede til socialt inkluderede. I partnerskab med socialpsykiatrien i Roskilde Kommune har INSP! udviklet en social værtsfunktion, hvor unge værter som særlig opgave ung-til-ung hjælper ind i fællesskabet til aktiv deltagelse med andre unge og voksne. Det kan være alt fra madlavning, teater, musik til praktiske opgaver med at drive huset. De unge værter er både lønnede og frivillige, herunder unge, der selv har brugerbaggrund fra psykiatrien.

Resultatet af dette arbejde er, at ca. 250 psykisk sårbare unge siden 2012 er kommet ud hjemmefra og af sig selv er begyndt at bruge INSP! aktivt. Effekten er, at de unge får det ”normale” liv, de alle sammen drømmer om med venner, kærester, fritidsliv, egen bolig, uddannelse og arbejde fremfor ensomhed, offentlig forsørgelse, tilbagevendende behandlingsforløb, botilbud mv. Alene på fire måneder fra november 2014 til 1. marts 2015 kunne 20 unge afsluttes fra kommunal hjemmevejledning og er videre, viser en dugfrisk dokumentation af tilbuddet.

INSP!, partnerskabet og værtsfunktionen har mødt stor national interesse. Socialstyrelsen har sendt ph.d.-studerende for at afdække metoder, løsningen er præsenteret på KLs Handicap- og Psykiatrikonference 2014, kommuner kommer rejsende til for at opleve og lære af det, INSP! gør. Her adresseres et stort og stigende samfundsproblem på en ny måde. Det er forebyggelse af udenforskab på en relativ enkel måde og med meget stor samfundsøkonomisk effekt. Der står ikke psykiatri på døren, derved undgås stigmatisering. Det er et frivilligt tilbud, ingen tvinges. De unge får adgang til relationer og aktiviteter, de kan række ud efter når de selv er klar, ingen presses. I psykiatriens sprog bliver de `recovered´. På INSP! taler man om `empowered´.

80/20-balancen

Inklusionspotentialet eksisterer kun så længe, der er noget at blive inkluderet i. Jo flere sårbare og udsatte unge, der kommer, jo stærkere skal INSP!-platformen som civilsamfundsinitiativ være for at kunne rumme. Der skal flere ikke-sårbare unge og voksne til for at opretholde balance. Almindelige dagligdagsaktiviteter, kreative og kulturelle aktiviteter er vigtige. Alt det, der skaber det liv og de muligheder, sårbare unge kan række ud efter og blive del af. INSP! taler om en 80/20-balance, der som tommelfingerregel ikke må tippe. I øjeblikket er der 50 unge med psykisk sårbarhed, tallet er stærkt stigende og flere kommer uden om kommunen og ”nøjes” med INSP! Det sker fx gennem samarbejder med Headspace, Gadespejlene og andre civilsamfundsinitiativer for sårbare og udsatte unge. Det betyder, at frivillige og medarbejdere på INSP! løber hurtigt for at sikre balancen.

En styrket indsats 2015-2016
Projektmidler fra Lauritzen Fonden gør det muligt at styrke INSP!-aktiviteter for sårbare og udsatte unge med en udvidelse af den kreative og sociale værtsfunktion. Med flere timer til rådighed får unge værter mulighed for en tættere kontakt til ungdomsuddannelserne, udvidelse af åbningstid, synliggørelse af nuværende aktiviteter og tid til sammen med unge og samarbejdspartnere at udvikle nye aktiviteter, der fremmer deltagelse og frivillighed.

Målet er, at projektet sikrer 80/20-balancen, skaber stærkere miljøer omkring kreative værksteder med flere deltagere og frivillige og at det samlet udforsker og viser betydningen af, at social indsats for sårbare og udsatte unge tænkes sammen med kreative og kulturelle aktiviteter for alle unge.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: INSP!

Støttebeløb i alt: 300.000

År: 2015 - 2016