Nordisk-Chilensk Kulturformidling / NGO Libroalegre er en uafhængig nonprofitorganisation, der blev oprettet i 2001 i Valparaíso. Siden starten har den været dedikeret til uddannelsesmæssige og kulturelle aktiviteter og har gjort god børne- og ungdomslitteratur tilgængelig for børn, unge og voksne, hovedsageligt fra lavindkomstsektorer med ringe adgang til kulturelle oplevelser. Organisationen har to afdelinger: En i Chile, som til dagligt driver børnebiblioteker og kulturelle aktiviteter til fremme af udbredelsen af børnelitteratur, og én i Danmark som primært fungerer som støtteforening.

Nyt bibliotek i Valparaiso

Organisationen har to børnebiblioteker i Valparaíso og udvikler projekter omkring bogkultur og læselyst.  Hovedbiblioteket, der ligger i et arbejderkvarter med rigtig mange børnefamilier er blevet en så stor succes, at de har brug for et større hus.

Det nye bibliotek bliver et moderne og dynamisk kulturhus for børn og unge, hvilket inkluderer:

  • Et moderne børnebibliotek med både informative, formende og kulturelle mål.
  • Mere plads til lokale børn, og til udvidelsen af den unikke samling af bøger til børn og unge.
  • Et fast program med undervisning, workshops og kulturelle aktiviteter.
  • Et laboratorie til forskning i chilensk unge- og børnekultur.
  • Et åbent rum baseret på inddragelse af lokalsamfundet, til gavn for udsatte grupper af børn og unge.
  • En miljøvenlig og -effektiv bygning, integreret i det lokale nabolag, og som reflekterer den nordiske-chilenske kulturudveksling.

Forprojektet for arkitekt- og byggearbejdet er blevet godkendt af Valparaísos kommune og det nye bibliotek er tegnet af BJERG Arkitektur. Lauritzen Fonden har støttet det kommende byggeprojekt med 250.000 kr.

 

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Foreningen Nordisk-Chilensk Kulturformidling

Støttebeløb i alt: 250.000 kr.

År: 2022 - 2025

www.libroalegre.com/