GirlTalk arbejder for at bremse den stigende mistrivsel og for at alle piger har en at tale med.

Med udviklingen af et nyt online Pigeunivers ønsker organisationen at forebygge unge pigers mistrivsel samt støtte og rådgive piger, der allerede mistrives.

Det gode pigefællesskab

I  Pigeuniverset vil piger blive mødt i deres ensomhed, udfordringer og spørgsmål til livet, og de vil blive en del af et fællesskab, hvor de kan få sparring og hjælp fra hinanden og fra GirlTalk.

I projektperioden fra 2022-2024 vil der blive produceret viden til pigerne om emner, der relaterer til det at være pige og ung kvinde, og emner om mental sundhed. Denne viden vil blive præsenteret i videoformater, podcast samt blogindlæg på girltalk.dk.

Formålet med udviklingen af Pigeuniverset er at arbejde for at endnu flere piger får støtte igennem GirlTalks Ungerådgivning.

GirlTalks Ungerådgivning er unik i sin form, da det er den eneste i Danmark, der specifikt henvender sig til piger og bruger frivillige unge kvinder som rådgivere. Det gør, at organisationen i særlig grad kan sikre spejling og identifikation i rådgivningstilbuddet, og at de i særlig grad forstår pigernes udfordringer og kan give dem den relevante og kompetente støtte og hjælp, de har brug for.

Lauritzen Fonden har støttet indsatsen med 900.000 kr.

 

 

 

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Girltalk.dk

Støttebeløb i alt: 900.000 kr.

År: 2022 - 2024

www.girltalk.dk/

GirlTalk er en nonprofitorganisation, der siden 2004 har haft som mission at hjælpe og rådgive unge piger i alderen 12-24 år til at håndtere deres livssituation. Kerneydelsen er gratis og anonym chat- og SMS-rådgivning, samtalegrupper samt psykologsamtaler. De godt 200 frivillige er en hjørnesten i organisationens arbejde.