ShippingLab er Det Blå Danmarks fælles platform for maritim forskning, udvikling og innovation. Her samarbejder både meget store og mindre aktører fra den maritime verden og uddannelsesverdenen om at udvikle morgendagens løsninger til global skibsfart.

Over årene har samarbejdet udviklet sig, og i dag arbejder også konkurrerende virksomheder sammen for at bidrage til, at Det Blå Danmark også i fremtiden har innovationskraften til at være verdensførende i et stærkt konkurrencepræget globalt marked.

Projekter i ShippingLab har fokus på behov fra industrien samt deres effekt inden for det felt, der adresseres i det konkrete projekt. ShippingLabs rolle i Det Blå Danmark er at accellere udviklingen af tekniske løsninger. Dette sker ved at sikre, at projekter inden for det samme felt sameksisterer og interagere til fælles bedste, således at udviklingsoverlap elimineres. Samtidig har ShippingLab til opgave at kommunikere om findings og resultater til Det Blå Danmark, således at den samlede branche bliver klogere og dygtigere i konkurrencen med udlandet.

Lauritzen Fonden har bevilget 2.000.000 kr. til fortsættelsen af ShippingLab. Projektet løber fra 2023-2025

 

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Danmarks Tekniske Universitet

Støttebeløb i alt: 2.000.000 kr.

År: 2023 - 2025

shippinglab.dk/