Gennem læsefællesskaber i Børnenes Hus og en række satellit-læsefællesskaber  for udsatte og sårbare familier i byen, vil Læseforeningen og Børnenes Hus sammen skabe en tilgængelig skønlitterær indsats, der kan styrke læselyst og højtlæsningskultur i familierne.

”Samarbejdet med Børnenes Hus er et vigtigt led i Læseforeningens arbejde for at etablere en bredt forankret tidlig skønlitterær indsats, der kan styrke de helt små og familierne. Højtlæsningskultur i barndommen er så afgørende for at skabe gode forudsætninger for et godt liv med trivsel og læring – derfor er vi i fuld gang med at udvikle- og etablere indsatser med guidet fælleslæsning til at skabe højtlæsningskultur og læselyst i familierne og for børnene.” siger Læseforeningens Programchef, Helene Forsberg.

Skønlitterære åndehuller og fællesspisning
Som en del af indsatsen etableres der en fast læsecafe med fællesspisning i Børnenes Hus, som faciliteres af Læseforeningens læseguider og frivillige i Husets Madklub. Samtidig etableres der satellit-læsefællesskaber rundt i kommunen, for på den måde at sikre, at der også findes tilgængelige læsefællesskaber til aflastning og støtte for sårbare og udsatte familier udenfor Børnenes Hus.

I Lauritzen Fonden er man glade for at kunne støtte Læseforeningens og Børnenes Hus fælles arbejde med at skabe en tidlig og aflastende skønlitterær indsats for børn og familier i Helsingør.

”Gode læseoplevelser er vigtige for børns udvikling og læring. Desværre er det ikke alle børn, der vokser op med bøger og højtlæsningstraditioner. Derfor er det afgørende at sikre, at de børn også får adgang til læsefællesskaber, som kan få læselysten til at spire. Vi er derfor utrolig glade for at kunne støtte op om denne vigtige indsats, som er med til at sikre et godt fundament for gode læsevaner hos børn og familier i Helsingør”, siger Kamilla Søgaard, chef for kulturområdet i Lauritzen Fonden.

 

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Læseforeningen

Støttebeløb i alt: 270.000

År: 2021

www.laeseforeningen.dk/
Om Læseforeningen og Børnenes Hus

Læseforeningen er en civilsamfundsorganisation, der arbejder for at skabe læsefællesskaber ud fra metoden Guidet fælleslæsning og bringer mennesker sammen om skønlitteratur i åbne fordomsfrie fællesskaber. Børnenes Hus er et Foreningshus målrettet børn og familier i Helsingør, som i samarbejde med foreninger i Helsingør skaber en åben lokal ramme og en række aktiviteter for målgruppen.