Gennem læsefællesskaber i Børnenes Hus og en række satellit-læsefællesskaber  for udsatte og sårbare familier i byen, vil Læseforeningen og Børnenes Hus sammen skabe en tilgængelig skønlitterær indsats, der kan styrke læselyst og højtlæsningskultur i familierne.

Indsatsen udvikles og drives i et samarbejde mellem Læseforeningen, Frivilligcenter Helsingør og Børnenes hus og kommunale partnere, der byder ind med hhv. en særlig metode til at skabe skønlitterære fællesskaber og en lokal ramme til at involvere børn og familier i byen.

Skønlitterære åndehuller og fællesspisning

Som en del af indsatsen etableres der en fast læsecafe med fællesspisning i Børnenes Hus, som faciliteres af Læseforeningens læseguider og frivillige i Husets Madklub. Samtidig etableres der satellit-læsefællesskaber rundt i kommunen, for på den måde at sikre, at der også findes tilgængelige læsefællesskaber til aflastning og støtte for sårbare og udsatte familier udenfor Børnenes Hus.

I Lauritzen Fonden er man glade for at kunne støtte Læseforeningens og Børnenes Hus fælles arbejde med at skabe en tidlig og aflastende skønlitterær indsats for børn og familier i Helsingør.

”Gode læseoplevelser er vigtige for børns udvikling og læring. Desværre er det ikke alle børn, der vokser op med bøger og højtlæsningstraditioner. Derfor er det afgørende at sikre, at de børn også får adgang til læsefællesskaber, som kan få læselysten til at spire. Vi er derfor utrolig glade for at kunne støtte op om denne vigtige indsats, som er med til at sikre et godt fundament for gode læsevaner hos børn og familier i Helsingør”, siger Kamilla Søgaard, chef for kulturområdet i Lauritzen Fonden.

Indsatsen er en videreudvikling af et pilotprojekt, som Lauritzen Fonden tidligere har støttet med med en bevilling på 270.000 kr.

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: Læseforeningen

Støttebeløb i alt: 2.000.000 kr.

År: 2022 - 2025

www.laeseforeningen.dk/
Om Læseforeningen og Børnenes Hus

Læseforeningen blev stiftet i 2010 og er en social frivillig forening, der arbejder i krydsfeltet mellem litteratur, mental sundhedsfremme og socialt udviklingsarbejde. Læseforeningens formål er at bringe litteraturen ud, hvor den gør gavn, og skabe litterære åndehuller for mennesker i alle livssituationer og på tværs af sociale lag. Til det formål uddanner foreningen frivillige læseguider i metoden guidet fælleslæsning og opretter læsegrupper i hele landet.