Med en ambition om, at Danmark skal være blandt de absolut førende søfartsnationer inden for skibsfart og maritime offshore aktiviteter er adgang og udvikling af talenter og kompetencer afgørende.

De faldende ungdomsårgange gør, at kampen om at tiltrække og fastholde de dygtigste unge talenter bliver hårdere og en fælles indsats for at øge rekrutteringen til Det Blå Danmark er derfor vigtigere end nogenside.

Derfor blev rekrutteringskampagenen World Careers lanceret i 2007 med formålet om at øge kendskabet og søgningen til de maritime uddannelser generelt.

Øget kendskab til Det Blå Danmark

Siden lanceringen af kampagnen i 2007  har klyngesamarbejdet i Det Blå Danmark formået at løfte både kendskab og interesse, så branchen i dag har et solidt rekrutteringsgrundlag. Kampagnen har, trods lavkonjunkturer de senere år, bibeholdt sin konstante tilstedeværelse blandt de unge, og det giver branchen et godt grundlag for at være med helt i front i forhold til konkurrerende erhverv.

Lauritzen Fondens bevilling går til fortsættelse og videreudvikling af kampagnen i perioden 2016-2018.

 

FAKTA OM BEVILLINGEN

Bevillingsmodtager: World Careers - Det Blå Danmark

Støttebeløb i alt: 900.000

År: 2016 - 2018

worldcareers.dk/