Når børn og unge vokser op i fattigdom, får de ofte svære vilkår på deres vej gennem livet. Det vil Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden i fællesskab gøre en indsats for at ændre, så alle børn og unge trods forskellige forudsætninger får lige muligheder for et godt liv.

Børn & Familieudvalget i Esbjerg Kommune har netop haft det nye samarbejde på dagsordenen, og formanden, Diana Mose Olsen, ser positive muligheder i samarbejdets konkrete projekter.

”Sammen med Lauritzen Fonden kan vi sætte ind med skræddersyede indsatser over for større eller mindre grupper af børn og unge, som har behov for ekstra støtte. Det betyder, at vi kan løfte vilkårene for de børn og unge, hvis liv desværre er præget af fattigdom, og give dem nogle muligheder, som forhåbentlig har positiv effekt på deres liv også i et længere perspektiv,” siger udvalgsformanden.

Fælles handling i Østerbyen

Centralt i partnerskabet er et pilotprojekt i et område af Østerbyen omkring Urbanskolen, Urban P, hvor kommunen og fonden vil skabe et bredt samarbejde for at finde frem til de udfordringer, der følger med børnefattigdom, og sætte ind med fælles handling.

”Som fond har vi et ansvar for at sikre, at de midler, vi uddeler, har størst mulig effekt. For at få det til at ske er vi nødt til at tænke nyt og indgå i langsigtede partnerskaber med aktører, der deler samme vision og målsætninger. I Esbjerg Kommune har vi fundet lige netop det match og den lyst til at gøre en forskel for en sårbar gruppe af børn og unge. Vi glæder os til samarbejdet med Esbjerg Kommune og de øvrige aktører fra erhvervslivet og frivilligområdet, der allerede har taget godt i mod os,” siger Lauritzen Fondens direktør, Inge Grønvold