Legen i Esbjerg har fået en håndsrækning, og det virker. Børnene i 11 skoler, SFO’er og dagtilbud i Esbjerg har fået sved på panden og gang i legen takket være indsatsen Levende Legekultur, som i tre år har sat fokus på praksisnær leg i Esbjerg. Børnene har brug for legen, og de har brug for voksne, som understøtter legen.

Esbjerg kommune arbejder målrettet med leg som en del af et godt børne- og ungeliv, fortæller kulturchef Ulla Visbech fra Esbjerg Kommune:

“Leg, læring og kreativitet er et bærende element i Esbjerg Kommunes børn og ungepolitik. Det fokus understøttes gennem en mangfoldighed af projekter og aktiviteter. Derfor arbejder skoler og institutioner meget aktivt med at styrke børns nysgerrighed og kreativitet gennem leg. Levende legekultur har været et vigtigt bidrag hertil.”

Leg ind i hverdagen

Der er skabt en ny bevidsthed hos medarbejderne, som har fået nye redskaber til at lege forskellige former for leg. De ansatte arbejder nu fokuseret med leg som en fast del af børnenes hverdag. Indsatsens praksisnære tilgang har været vigtig for personalet. Nu har de fået nye kompetencer, og de er udviklet sammen med børnene.

Tine Kirkegaard, områdeleder, dagtilbud, fortæller:

“Legen er vigtig i dagligdagen bl.a. fordi den styrker relationer og giver glade børn og voksne. Gennem Levende Legekultur har vi kunnet styrke de ansattes kompetencer og indarbejde et struktureret fokus på leg i institutionens hverdag.”

Leg giver tryg skolestart

Skolerne og SFO’erne har også oparbejdet nye legetraditioner. Store Legedag er fx en ny fælles legedag for URBANskolen, ligesom legen er også et vigtigt element i SMART skolestart – overgangen mellem børnehave og skole i Esbjerg. De børnehaver og skoler, der er med i Levende Legekultur, har bl.a. kunnet bruge legen til at sikre tryg overgang fra dagtilbud til skolen. Men især i dagligdagen er legen blev en vigtig parameter, når personalet går på opdagelse i barnets trivsel og kognitive udvikling.

Steffen Lawaetz er skoleleder på URBANskolen og fortæller:

“Forløbet med Levende Legekultur har været med til at øge vores pædagogiske nysgerrighed på, hvad legen kan i forhold til barnets trivsel og dannelse. Vi taler mere målrettet ind i legens betydning, og vi drøfter bl.a. om barnet har gode legerelationer, og hvordan vi bedst kan understøtte legen.”

“Forløbet med Levende Legekultur har været med til at øge vores pædagogiske nysgerrighed på, hvad legen kan i forhold til barnets trivsel og dannelse.”

Steffen Lawaetz, skoleleder på URBANskolen

 

Resultaterne kan bruges på landsplan

Legeforsker, ph.d. og lektor Ditte Winther-Lindqvist fra DPU/Aarhus Universitet har fulgt projektet tæt og er imponeret over resultaterne:

“Der er mange praktiske og også ofte mentale barrierer for at få leget med børnene. Men med det rette legemod og opbakning til de voksne, der kan skabe følgeskab, har vi set imponerende resultater i Esbjerg.  Energiske, optimistiske personalegrupper med ledelsesopbakning til legen som fagligt redskab er afgørende.”