I år blev der stillet skarpt på C:NTACT, Læs for Livet samt Det Lille Teater:

C:NTACT

C:NTACT bruger kunsten og kulturen som værktøj til at skabe positive forandringer, levende og ligevægtige møder mellem mennesker og interkulturel forståelse mellem forskellige grupper i samfundet. C:NTACT sætter i sit arbejde fokus på sociale og kulturelle problemstillinger gennem personlige fortællinger fortalt på scenen, radio og film. Deres teaterforestillinger giver publikum en helt særlig mulighed for at møde de udsatte grupper, som der arbejdes med, og lytte til deres stemmer.

Lauritzen Fonden har givet støtte til et ambitiøst skoleudviklingsprojekt, der gennem kulturen skal sikre forpligtende fællesskaber mellem unge på Urbanskolen i Esbjerg over en periode på 3 år.
Projektet vil bestå af tre forløb –  et forløb om året for 8. klasserne på skolens 3 afdelinger. Forløbne tager afsæt i C:NTACTs metode som er brugerdreven, og sikrer at eleverne får mulighed for at dele deres erfaringer og viden med hinanden og derigennem skabe og afvikle teaterforestillinger.

Live optræden fra tre modige piger

Under prisuddelingen den 15. september gik 3 modige unge piger fra Urbanskolen i Esbjerg på scenen. De havde været en del af det skoleforløb, som C:ntact genemførte i skoleåret 2018/2019 på Urbanskolen og som i foråret kulminerede med forestillingen MOD. Foran den fyldte sal i Folketeatret gav de en rørende smagsprøve på forestillingen, der sætter fokus på begrebet mod.

C:ontact til Lauritzen-prisen 2019
C:ontact til Lauritzen-prisen 2019
C:ontact til Lauritzen-prisen 2019
C:ontact til Lauritzen-prisen 2019

Læs for Livet

Læs for Livet  arbejder med at skabe social forandring og give udsatte børn og unge gode oplevelser og muligheder for et bedre liv gennem bøger.
Mange udsatte unge kommer fra bogløse hjem med sprog- og vidensfattigdom og møder heller ikke bøger på de institutioner, de bliver flyttet til. Bøger og læsning anskues som et vigtigt omsorgstilbud til udsatte børn og unge, idet det kan give indsigt og udsyn, og vise vej for nye interesser og handlemuligheder. Litteratur kan dermed bidrage til at skabe dannelse, trivsel, social og kulturel kapital samt muligheder for uddannelse og livsbanebrydende forandringer for sårbare unge.

Lauritzen Fonden er glade for at støtte op om Læs for Livets vigtige indsats og har givet støtte til etableringen af biblioteker på forskellige institutioner, der arbejder med sårbare unge i Ribe, Esbjerg, Helsingør, Aalborg og Frederikshavn.

Det Lille Teater

Det Lille Teater knytter både børn og voksne sammen på tværs af generationer gennem fantasifuld og sanselig scenekunst og arbejder for, at så mange børn som muligt får chancen for at opleve teater. Igennem projektet ‘Nye familier i teateret’ giver Det Lille Teater udsatte familier en fælles kulturoplevelse, som kan udgøre et afbræk i hverdagen og give inspiration til at være sammen på nye måder og inspirere til nye samtaler i familien.

Gennem samarbejde med de fire sociale foreninger: Bydelsmødre, Kringlebakken – et springbræt til det danske samfund, Børns Voksenvenner og Forælder Fonden vil teateret række ud til de familier, som ikke benytter regionens kulturtilbud og ikke har overskud eller råd til en teatertertur og byde dem indenfor til en fælles oplevelse i børnehøjde.