Sammen kan vi mere

I Lauritzen Fonden er vores årlige bevillinger til forskellige indsatser, projekter og aktiviteter, selvsagt det bidrag, der årligt gives på det almenyttige område. Hver enkelt bevilling gives med et formål om, at bevillingen gør en større eller mindre forskel for den enkelte eller den konkrete målgruppe.

Som en del af vores uddelinger prioriterer fondens bestyrelse, at vi som fond indgår, medudvikler og støtter driften af udvalgte programmer. Programmerne udvikles på baggrund af identificerede og konkrete problemstillinger, som rammer særligt indenfor fondens uddelingsstrategi – og geografiske fokus.

Programmerne udvikles og driftes i tæt samarbejde med fx kommune, civilsamfundsorganisationer, andre fonde, det private erhvervsliv samt øvrige relevante parter. For fonden er programmerne en vej til, at være tættere på forandringerne, sikre læring og indsigter fra praksis som også målrettet kan anvendes i fondens øvrige virke.

Vi tror ikke på, at der findes en opskrift på forandring, men er meget bevidste om, at det bl.a. kræver tæt samarbejde, nysgerrighed på forskellige fagligheder og områder, for at der sammen kan findes nye veje – og så arbejder vi altid med respekt for lokale forhold og vilkår som vi ønsker, at spille værdifuldt ind i med de programmer vi er en del af.