I Lauritzen Fonden arbejder vi for at sikre, at flere børn og unge, bliver bedre rustet til at være inkluderede og bidragende medborgere i Danmark. Den viden som opnåes gennem vores arbejde for at opnå det mål, skal deles med omverden. Her på siden får du derfor adgang til forskellige undersøgelser, rapporter og andet materiale som er opnået gennem vores samarbejder.


De Pengepressede og De Frafaldne

Bogudgivelser, december 2020

De Pengepressede og De Frafaldne er en del af Ungdomsbureauets bogserie De-serien. Unge med en historie udfolder alt det, der ikke kan forklares i hurtige overskrifter og upersonlige statistikker. “De” tager ordet og nuancerer, hvordan det er at være ung i en bestemt livssituation i Danmark. De-serien åbner døre til samtaler om det komplicerede og svære ved ungdomslivet. Det kræver plads at fortælle og tid at forstå.

De Frafaldne
I De Frafaldne, fortæller 20 unge, hvordan det opleves at droppe ud af sin ungdomsuddannelse. Fortællingerne nuancerer uddannelsesdebatten, der ofte handler om dem, der klarer sig godt – dem med huen, fremtidsmulighederne og den gode historie.

Bestil bogen her >>>

De Pengepressede
De Pengepressede fortæller 20 unge, hvordan det opleves at have ondt i økonomien. Fortællingerne stikker i vidt forskellige retninger fra dyre lån til kriminalitet, fra arbejdsløshed til hjemløshed, fra ludomani til kontanthjælp.

Bestil bogen her >>>


Danske forældres uddannelsesforventninger

Rapport, september 2020

Foto:VIVE

Denne rapport er den anden i en serie af rapporter fra et stort kvalitativt forløbsstudie om danske unges uddannelsesforventninger, hvor VIVE følger 100 unge 9. klasse-elever fra forskellige geografiske og socioøkonomiske baggrunde. Forløbsstudiet  har som formål at kortlægge unges uddannelsesforventninger, forstå, hvordan de etableres, og undersøge, hvordan de udvikler sig ind i voksenlivet, i takt med at de unge går igennem uddannelsessystemet.

Rapporterne udkommer i perioden frem til 2026 og fokuserer på karakteren af unges uddannelsesforventninger, og hvordan de udvikler sig, fra de går ud af 9. kasse, til de er 26 år. I projektet er også forældrene til de 100 unge blevet interviewet, og denne rapport omhandler forældrenes forventninger til deres børns fremtid.

Download rapport >>>


Legende museumsformidling

Rapport, august 2020

Foto: Maria Dønvang

I denne rapport præsenteres resultaterne fra en etnografisk undersøgelse af Drømmeskibet udarbejdet af legeforsker Lise Specht Petersen fra Syddansk Universitet.

Formålet med rapporten var todelt. For det første var det hensigten, at forskningsdelen skulle bidrage til udviklingen og kvalificeringen af Drømmeskibet i udviklingsfasen. For det andet skulle undersøgelsen generere viden om og indsigt i, hvordan en legende tilgang til museumsformidling, som er målrettet børn og ældre på én gang, virker.

Download rappport >>>


Den digitalt kompetente socialrådgiver

Rapport, marts 2020

Professionshøjskolen Absalon står bag denne rapport, der er blevet til på baggrund af pilotprojektet ”Den Digitalt Kompetente Socialrådgiver”, der afdækker muligheder og begrænsninger i anvendelsen af digitale redskaber i socialrådgiverens arbejde.

Overordnet peges der i rapporten på en række udfordringer for det sociale arbejde, når det kommer til at forstå implikationerne af den digitale dagsorden i den daglige praksis mellem socialrådgiver og barnet/den unge.

Download rapport >>>


Legeskibet – en forskningsbaseret evaluering

Rapport, august 2019

Foto:Legeskibet

Sydansk Universitet har udarbejdet denne evaluering, der undersøger karakteren af Legeskibets forskellige legeaktiviteter og hvordan disse er blevet gennemført og videreudviklet i den fem-årige projetperiode. Ligeledes belyses hvordan kommunikationen og samarbejdet med de centrale aktører i havnebyerne er foregået.

Download evaluering >>>


Danske unges uddannelsesforventninger

Rapport, juni 2019

Foto:VIVE

Dette er den første rapport i en serie af rapporter fra et stort kvalitativt forløbsstudie om danske unges uddannelsesforventninger udarbejdet af VIVE.

Projektet har som formål at kortlægge unges uddannelsesforventninger, forstå, hvordan de etableres, og undersøge, hvordan de udvikler sig ind i voksenlivet, i takt med at de unge går igennem uddannelsessystemet. Projektet har et særligt fokus på forventninger blandt unge fra mindre privilegerede baggrunde.

Download rapport >>>

Værktøj: Når unge skal vælge uddannelse og job

Som en del af projektet har DCUM (Dansk center for undervisningsmiljø) udarbejdet et værktøjskasse der, består af en række værktøjer med hvert sit fokus. Nogle er målrettet eleverne til brug i faget ‘Uddannelse og Job’, andre er målrettet skoleledelsen, mens nogle af værktøjerne kan bruges af forældrene i forskellige mødesituationer og i samtaler med deres unge.

Værktøjskassen kan bestilles som samlet æske her >>>