I Lauritzen Fonden arbejder vi for at sikre, at flere børn og unge, bliver bedre rustet til at være inkluderede og bidragende medborgere i Danmark. Den viden som opnåes gennem vores arbejde for at opnå det mål, skal deles med omverden. Her på siden får du derfor adgang til forskellige undersøgelser, rapporter og andet materiale som er opnået gennem vores samarbejder.


Interventioner, der skal mindske ensomhed

– En systematisk litteraturgennemgang af 136 effektstudier

Rapport, september 2021

Alt for mange kæmper i dag med ensomhed og isolation. Det påvirker den mentale sundhed og trivslen. Alligevel ved vi ikke nok om effekten af indsatser mod ensomhed.

Indtil nu. For i en systematisk litteraturgennemgang af 136 effektstudier, konkluderes det nu, at det er muligt at gøre en forskel for dem der føler sig ensomme, men at effekten desværre er begrænset.

Bag studiet står DEFACTUM med støtte fra Mary Fonden, Realdania og Lauritzen Fonden

Læs rapporten og bliv klogere på hvilke interventioner der virker og med hvilken effekt, her >>>


Fulton-projektet: En forskningsrapport om at hjælpe unge med at sætte kursen i sit eget liv

Rapport, august 2021

Foto: Fulton

Gennem perioden 2018-2021, har forskere fra DPU fulgt Fulton-projektet, der skulle motivere de unge til at tro på egne evner og derigennem få mod til at planlægge deres fremtid.

Rapporten fremhæver, at især de længerevarende forløb på Fulton har haft positiv effekt på forbedring af relationer og livskvalitet. Der peges dertil i rapporten på nogle konkrete, værdifulde elementer, som et forløb på Fulton bidrager med hos de unge, og som kan føres videre i andre projekter.

Læs rapporten her >>>


Bryd barrieren: En analyse af, hvordan flere unge i udsatte positioner kommer med i positive fællesskaber

Analyse, juni 2021

Foto: Red Barnet

Denne analyse fokuserer på, hvordan vi får flere unge ind i fællesskaberne, med fokus på især unge i udsatte positioner. Positive fællesskaber er vigtige for børn og unges trivsel og udvikling, men det er desværre ikke lige let for alle unge at finde vej ind i dem.

I analysen, foretaget af Red Barnet i samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen, peges der på 10 barrierer, der skal nedbrydes, for at de unge kan finde en positiv vej ind i fællesskaber og voksenlivet. Der gives dertil otte konkrete løsningsforslag til, hvordan disse barrierer kan komme til livs.

Læs hele analysen her >>>


De Pengepressede, De Frafaldne og De Kronisk Syge

Bogudgivelser, december 2020 og marts 2021

De Pengepressede, De Frafaldne og De Kronisk Syge er en del af Ungdomsbureauets bogserie De-serien. Unge med en historie udfolder alt det, der ikke kan forklares i hurtige overskrifter og upersonlige statistikker. “De” tager ordet og nuancerer, hvordan det er at være ung i en bestemt livssituation i Danmark. De-serien åbner døre til samtaler om det komplicerede og svære ved ungdomslivet. Det kræver plads at fortælle og tid at forstå.

De Frafaldne
I De Frafaldne, fortæller 20 unge, hvordan det opleves at droppe ud af sin ungdomsuddannelse. Fortællingerne nuancerer uddannelsesdebatten, der ofte handler om dem, der klarer sig godt – dem med huen, fremtidsmulighederne og den gode historie.

Bestil bogen her >>>

De Pengepressede
De Pengepressede fortæller 20 unge, hvordan det opleves at have ondt i økonomien. Fortællingerne stikker i vidt forskellige retninger fra dyre lån til kriminalitet, fra arbejdsløshed til hjemløshed, fra ludomani til kontanthjælp.

Bestil bogen her >>>

De Kronisk Syge
De Kronisk Syge fortæller 25 unge, hvordan det opleves at være ung og leve med en kronisk sygdom. Fortællingerne er detaljerige, komplicerede og nuancerede, som unge jo er. Nogen er syge, uden at andre kan se det. En enkelt eller to er syge i andres øjne, men ikke i deres egne. Andre igen har til tider været så syge, at de ikke har haft plads til at være den, de gerne vil være. Fælles for dem alle er, at de har en diagnose, en betegnelse, en kasse, de bliver nødt til at forholde sig til i hverdagen. I lang tid, hvis ikke altid.

Bestil bogen her >>>


Danske forældres uddannelsesforventninger

Rapport, september 2020

Foto:VIVE

Denne rapport er den anden i en serie af rapporter fra et stort kvalitativt forløbsstudie om danske unges uddannelsesforventninger, hvor VIVE følger 100 unge 9. klasse-elever fra forskellige geografiske og socioøkonomiske baggrunde. Forløbsstudiet  har som formål at kortlægge unges uddannelsesforventninger, forstå, hvordan de etableres, og undersøge, hvordan de udvikler sig ind i voksenlivet, i takt med at de unge går igennem uddannelsessystemet.

Rapporterne udkommer i perioden frem til 2026 og fokuserer på karakteren af unges uddannelsesforventninger, og hvordan de udvikler sig, fra de går ud af 9. kasse, til de er 26 år. I projektet er også forældrene til de 100 unge blevet interviewet, og denne rapport omhandler forældrenes forventninger til deres børns fremtid.

Download rapport >>>


Legende museumsformidling

Rapport, august 2020

Foto: Maria Dønvang

I denne rapport præsenteres resultaterne fra en etnografisk undersøgelse af Drømmeskibet udarbejdet af legeforsker Lise Specht Petersen fra Syddansk Universitet.

Formålet med rapporten var todelt. For det første var det hensigten, at forskningsdelen skulle bidrage til udviklingen og kvalificeringen af Drømmeskibet i udviklingsfasen. For det andet skulle undersøgelsen generere viden om og indsigt i, hvordan en legende tilgang til museumsformidling, som er målrettet børn og ældre på én gang, virker.

Download rappport >>>


Den digitalt kompetente socialrådgiver

Rapport, marts 2020

Professionshøjskolen Absalon står bag denne rapport, der er blevet til på baggrund af pilotprojektet ”Den Digitalt Kompetente Socialrådgiver”, der afdækker muligheder og begrænsninger i anvendelsen af digitale redskaber i socialrådgiverens arbejde.

Overordnet peges der i rapporten på en række udfordringer for det sociale arbejde, når det kommer til at forstå implikationerne af den digitale dagsorden i den daglige praksis mellem socialrådgiver og barnet/den unge.

Download rapport >>>


Legeskibet – en forskningsbaseret evaluering

Rapport, august 2019

Foto:Legeskibet

Sydansk Universitet har udarbejdet denne evaluering, der undersøger karakteren af Legeskibets forskellige legeaktiviteter og hvordan disse er blevet gennemført og videreudviklet i den fem-årige projetperiode. Ligeledes belyses hvordan kommunikationen og samarbejdet med de centrale aktører i havnebyerne er foregået.

Download evaluering >>>


Danske unges uddannelsesforventninger

Rapport, juni 2019

Foto:VIVE

Dette er den første rapport i en serie af rapporter fra et stort kvalitativt forløbsstudie om danske unges uddannelsesforventninger udarbejdet af VIVE.

Projektet har som formål at kortlægge unges uddannelsesforventninger, forstå, hvordan de etableres, og undersøge, hvordan de udvikler sig ind i voksenlivet, i takt med at de unge går igennem uddannelsessystemet. Projektet har et særligt fokus på forventninger blandt unge fra mindre privilegerede baggrunde.

Download rapport >>>

Værktøj: Når unge skal vælge uddannelse og job

Som en del af projektet har DCUM (Dansk center for undervisningsmiljø) udarbejdet et værktøjskasse der, består af en række værktøjer med hvert sit fokus. Nogle er målrettet eleverne til brug i faget ‘Uddannelse og Job’, andre er målrettet skoleledelsen, mens nogle af værktøjerne kan bruges af forældrene i forskellige mødesituationer og i samtaler med deres unge.

Værktøjskassen kan bestilles som samlet æske her >>>