På tværs af daginstitutioner, folkeskoler og boligområder bliver legekulturen styrket med indsatsen ”Levende Legekultur”, som over tre år finder sted i et samarbejde mellem kommuner og Gerlev Center for Leg og Bevægelse. Nu er Holbæk Kommune også ombord, for Udvalget for Kultur og Fritid i kommunen har den 9. marts godkendt et samarbejde.

“Faglige læringsmål er vigtige, men det er også vigtigt med leg og en kombination af de to ting. Leg er nemlig en måde at udforske verden, os selv og vores medmennesker på. Der er brug for et større terræn til den slags i institutioner, skoler, sfo’er og foreninger, og det er er noget, Levende Legekultur kan bidrage til. Det kommer til at gavne kommunens børn, unge, pædagoger, lærere og frivillige”, fortæller Ole Hansen, formand for Udvalget for Kultur og Fritid.

Langsigtede samarbejder skal styrke legekulturen i kommuner

Levende Legekultur arbejder for at skabe bedre læringsmiljø og social trivsel for børn og unge uanset baggrund. Indsatsen skal styrke legekulturen i langsigtede samarbejder med fem kommuner i Danmark, der udover Holbæk også tæller Helsingør, Esbjerg, Slagelse og Aalborg. Formålet er at motivere, implementere og forankre en levende legekultur og dermed styrke den fysisk aktive leg som væsentligt fokusområde for daginstitutioner, folkeskoler, lokalområder samt politikere og administration.

Hos Gerlev Center for Leg og Bevægelser glæder projektlederen sig til at samarbejde med Holbæk Kommune.

“Det er meget positivt, at vi nu kan samarbejde med også Holbæk Kommune. På den måde kan vi være sammen om at formidle og styrke de kvaliteter, der kendetegner en levende legekultur. Det drejer sig om, at leg giver glæde, bidrager til social og kropslig dannelse, skabes i fællesskab og binder os sammen på tværs af alder, køn, etnicitet og politik”, fortæller Frank Lambert, projektleder på Gerlev Idrætshøjskole.

I Lauritzen Fonden er man glade for at støtte ”Levende Legekultur” og ser frem til at få Holbæk Kommune med ombord.

“Leg er en vigtig del af livet. Uden leg, ingen udvikling. Derfor støtter vi også Levende Legekultur, som de seneste tre år har arbejdet for at forbedre rammerne for fri leg og social trivsel i daginstitutioner og skoler i fire kommuner i Danmark. Det glæder os, at Holbæk Kommune nu også vil lege med og ser perspektiverne i en levende legekultur, til gavn for både børn og voksne i kommunen. Forhåbentlig kan indsatsen på sigt bidrage til at skabe en øget bevidsthed om legens vigtige betydning for børns udvikling og trivsel”, siger Inge Grønvold, direktør i Lauritzen Fonden

Tværgående forløb

Et af indsatsområderne er legekultur som pædagogiske metode. Her gennemføres et undervisningsforløb på tværs af pædagogisk personale i skoler, institutioner, helhedsplaner og foreninger. Fokus er blandt andet på faglig viden om leg, brobygning og samarbejde om idræt på tværs af SFO’er, klubber og foreninger.

Der bliver også etableret kurser i bevægelseskultur for de største børn og unge. Kurserne inddrager både unge og voksne, som er tæt på målgruppen, og der er mulighed for at uddanne legeagenter og blive højskolelever for en dag. Ligeledes kommer der særlige indsatser, som opbygger legekompetencer i udvalgte boligområder. Det dækker over blandt andet familielege og besøg hos foreninger.

Der nedsættes også et tværgående legeråd, som i alle tre år arbejder med at udvikle og forankre legekulturen i Holbæk kommune via traditioner. Det kan eksempelvis være samarbejde om det maritime miljø, motionsuger og sommer-camps.

Projektet finansieres gennem kommunal egenbetaling og Lauritzen Fonden, der bidrager med 12,6 millioner kroner til den samlede indsats i de fem kommuner.