Mellem 45-50.000 unge i Danmark er ikke i uddannelse eller beskæftigelse. De har svært ved at komme videre på deres færd mod et voksenliv med uddannelse, job og fællesskab. Og det er vigtigt, at unge kommer videre i en ungdomsuddannelse eller job umiddelbart efter grundskolen. Studier viser nemlig, at unge, der umiddelbart efter grundskolen er uden for uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, har sværere ved senere at få et stabilt fodfæste i livet.

I Esbjerg kommer de fleste unge hurtigt videre i job eller på en ungdomsuddannelse. Men der er også en gruppe unge, der har udfordringer med at finde deres vej. 31% af de 16- 21-årige i Østerbyen har ikke gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse mod 14% af de unge på samme alder i Esbjerg Kommune generelt.

Derfor har ’MedVind i Østerbyen’ bedt SUS – Socialt Udviklingscenter om at undersøge, hvad unge i Østerbyen oplever som henholdsvis udfordrende og hjælpsomt på deres vej mod uddannelse og beskæftigelse. Formålet er at samle de unges erfaringer op og bringe dem i spil for at skabe nye veje for den næste generation. Analysen og konklusionerne bygger derfor på de levede erfaringer fra en stor gruppe unge fra Østerbyen, men også på central forskning på området samt lokal- og nationale data og statistik. I centrum af publikationen står de unges vidnesbyrd og fortællinger; en viden, som er blevet skabt i samarbejde med de unge selv.

Læs et 2 siders resume af publikationen her.

Læs hele publikationen her.