Projektet er finansieret af Lauritzen Fonden og har til formål at kortlægge unges uddannelsesforventninger, forstå hvordan forventningerne etableres, og undersøge udviklingen i voksenlivet.

Første resultater

Den første rapport fra et stort kvalitativt forløbsstudie peger på barrierer og muligheder i arbejdet med at øge unges uddannelsesforventninger, særligt for de unge, som normalt ikke når så langt i uddannelsessystemet.

Unge fra mindre privilegerede baggrunde kommer fra hjem, hvor kendskabet til uddannelsessystemet er begrænset. Nogle er uafklarede, mens andre fokuserer på det sikre og realistiske. Unge fra højtuddannede hjem er mere afslappede omkring fremtiden og forventer ofte en gymnasial- og universitetsuddannelse grundet familiens ressourcer og viden om, at man kan få støtte og konkret vejledning.

Når der stilles skarpt på unge fra ressourcesvage baggrunde, er de generelt præget af forsigtighed og en frygt for at stå på usikker grund, og deres forventninger er ofte lavere end hvad deres skolepræstationer burde tilsige. Usikkerheden bunder i mange faktorer, som er vigtige at være opmærksom på i forhold til at stimulere, og øge forventningerne.

Behov for understøttelse

Rapporten er baseret på interviews med 100 unge i 9. klasse fra Esbjerg og Helsingør, alle fra familier med forskelligt uddannelsesniveau. De unge interviewes igen, når de er 18, 22 og 26 år. Forældrene interviewes også i en særskilt rapport.

På den måde mødes de unge når de skal træffe de første vigtige valg om uddannelse og slippes først på et tidspunkt i deres liv, hvor uddannelsesbanen er fastlagt for de fleste. Det giver muligheden for at høre om forventninger og sidenhen se, hvilke valg de faktisk traf og hvor de er endt.

“I Lauritzen Fonden ser vi frem til at blive klogere på, hvad det er, vi som samfund kan dreje på, hvis vi skal stimulere og øge forventningerne hos unge med udsat baggrund. For at knække kurven og løfte disse unge, er der et behov for at understøtte deres forventninger på en måde, så det om de får en uddannelse ikke skal afhænge af familiebaggrunden – og det kræver en indsigt og viden, der ikke findes i dag.” siger Inge Grønvold, direktør i Lauritzen Fonden.

Hent rapporten Danske unges uddannelsesforventninger her