MedVind i Østerbyen er en alliance, der blev igangsat i 2017 af Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden. Alliancen består i dag af en lang række aktører på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor.

Udgangspunktet for samarbejdet i alliancen er, over en 12-årig periode, at skabe medvind for børn og unge i Esbjerg-bydelen, Østerbyen ved at styrke den sociale mobilitet i området.

Alliancen arbejder for at skabe varige forandringer, der i 2030 skal sikre, at alle børn og unge finder vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse.

Nu er de første fire år af indsatsen gået, og en ny evalueringsrapport viser flere positive takter. “I et typisk projekt ville man efter fire år skulle lukke ned. Men vi står med en langvarig indsats, der kun er i sin spæde start, og med en stærk alliance der er klar til forandring. Det har taget tid at nå hertil, og jeg er enormt stolt af, at vi som fond står sammen med Esbjerg Kommune og masser af lokale aktører,” udtaler Kathrine Geisler Madsen, der er souschef i Lauritzen Fonden og næstformand for MedVind-styregruppen.

MedVind har skabt optimisme blandt aktører

I evalueringen peger flere på, at MedVind har bidraget til at skabe en oplevelse af, at Østerbyen er en bydel i positiv udvikling, samt at lokale aktører i højere grad samarbejder og videndeler på tværs. 72% af MedVinds-aktørerne tror på, at MedVind bidrager til, at flere børn og unge finder vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse. “Evalueringen viser, at MedVind er en god måde at samarbejde på for aktørerne. Det tager tid, men det kan rigtig meget. Vi kan se at det flytter noget, fx på fritidsjob-indsatsen. MedVind fokuserer på det lange seje træk, og det er en kæmpe styrke,” mener Diana Mose Olsen, der er formand for Børn og Skoleudvalget i Esbjerg Kommune og en del af MedVinds partnergruppe.

Evalueringen viser også, at MedVind har bidraget til at øge tilliden og samarbejdet mellem de forskellige aktører i og omkring Østerbyen. Der er etableret flere, nye samarbejder og kontakter mellem bl.a. kommunale aktører og civilsamfundsorganisationer i Østerbyen. 57% af MedVinds aktører tilkendegiver, at de har indgået i et eller flere nye samarbejder med aktører, som de fik kontakt til gennem MedVind-alliancen.

Varige forandringer tager tid

Rapporten peger også på udfordringer. Det har blandt andet været svært at skabe en fælles forståelse af, hvad og hvem MedVind er. Flere sætter lighedstegn mellem MedVind og sekretariatet, frem for MedVind som en samlet alliance af aktører. Derudover er MedVind endnu ikke bredt forankret i Østerbyen.

“Dét at samarbejde på tværs af sektorer om samme problemstilling kan virke lidt ukonkret at tage del i. Det kræver en stor ændring i de enkelte organisationers mindset, og derfor er det et vedvarende arbejde at skabe forståelse for, hvad MedVind kan og skal. I den kommende periode vil vi arbejde mere målrettet for at få MedVind bredere forankret, men også at være skarpere på, hvem MedVind er relevant for,” siger Claus Julius.

De næste skridt

Evalueringen giver anledning til at stille spørgsmålet: hvad er fokus de næste fire år? Der er allerede iværksat en del indsatser, der inddrager målgruppen i højere grad. Til september kan MedVind i Østerbyen fx præsentere en publikation, der tager afsæt i en lang række samtaler med unge fra Østerbyen og deres vej fra folkeskole til uddannelse. Formålet er, at de unges stemmer i højere grad skal høres – noget som generelt kommer til at fylde mere i den kommende periode.

Evalueringen af MedVind i Østerbyen er lavet af analysefirmaet Moos-Bjerre og finansieret af Lauritzen Fonden, og den belyser de resultater og erfaringer, der er blevet skabt i initiativets indledende fase fra 2018-2022 . Læs hele rapporten her.