Hvad er danske forældres forventninger til deres børns uddannelse? Det spørgsmål bliver besvaret i ny rapport fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som bygger på 81 interview med 9.-klassesforældre med forskellige økonomiske og kulturelle baggrunde.

Undersøgelsen viser, at der er store sociale forskelle i, hvor hjemmevant forældre færdes i det danske uddannelsessystem, og hvilke muligheder forældrene har for at involvere sig i deres børns uddannelsesplaner.

Rapporten er en del af et større studie om unges uddannelsesforventninger, som er finansieret af Lauritzen Fonden.

Kortere uddannede forældre har færre muligheder for at involvere sig i deres børns uddannelsesvalg

Forældre med en kortere uddannelse er ofte mindre fortrolige med uddannelsessystemet og har en tilbagetrukket tilgang til børnenes valg af uddannelse. Omvendt føler forældre med en længere uddannelse sig mere på hjemmebane i uddannelsessystemet, og de har ressourcerne og den nødvendige viden til at kunne navigere i det.

Det betyder, at forældre, der har en lang uddannelse, aktivt kan hjælpe og guide deres børn gennem systemet og på den måde involvere sig i deres uddannelsesvalg.

Læs mere om rapportens resultater her, hvor selve rapporten også kan downloades.

Kortlægning af unges uddannelsesforventninger

Rapporten er nummer to i en serie af rapporter fra et stort kvalitativt studie om danske unges uddannelsesforventninger, som løber over 11 år. I studiet følger VIVE over 100 unge 9. klasse-elever fra forskellige geografiske og socioøkonomiske baggrunde frem til de er 26 år. Formålet er at kortlægge unges uddannelsesforventninger, forstå, hvordan de etableres, og undersøge, hvordan de udvikler sig, når de unge går igennem uddannelsessystemet og træder ind i voksenlivet. Første rapport udkom i juni 2019, og de følgende fire udkommer i perioden frem til 2026.

Resultaterne i rapporten bygger på kvalitative interview med 81 danske forældre med forskellige socioøkonomiske baggrunde. Forældrene er blevet spurgt om en række forhold omkring deres børns uddannelsesveje, herunder deres kendskab til uddannelsessystemet, overvejelser om uddannelser, hvad de lægger vægt på ift uddannelsesvalg, mv.